iPhone 6 near new có thật sự tốt hơn iPhone 6 cũ?”Near new” là cái quái gì?

iPhone 6 cũ

Leave a Reply